Eleccions al consell escolar -sector pares

L’acte electoral tindrà lloc el 26 de novembre de 15 a 18 h, en una sala de visites del centre. Tots els pares, les mares i els/les tutors/es legals de l’alumnat del centre que figuren censats, tenen dret a votar.

 

consell_escolar_vota