Objectius de Pastoral

Equip de Pastoral

 L’Equip de Pastoral és responsable de la programació i realització dels aspectes de l’acció educativa que es relacionen directament amb l’evangelització dels alumnes i del conjunt de la Comunitat Educativa. Els membres de l’Equip de Pastoral han de ser molt conscients del que la realitat actual de l’escola (pares, alumnes, educadors,…) pot permetre i oferir des del punt de vista pastoral, així com si els objectius proposats seran viables.

Objectius

 L’Equip Pastoral se sent responsable de fer realitat l’acció evangelitzadora de l’escola, i per això es proposa els següents objectius:

  • Impulsar la programació i realització d’iniciatives i activitats tendents a l’animació pastoral de l’escola, en el marc del Projecte Educatiu.
  • Afavorir el diàleg fe-cultura des de totes les matèries escolars.
  • Promoure l’ensenyament religiós escolar (ERE), a través del Departament de Religió.
  • Extendre l’acció pastoral de l’escola entre les famílies i els altres membres de la Comunitat Educativa, amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola.
  • Promoure la catequesi extraescolar, inserida i coordinada amb la comunitat parroquial i l’església diocesana.
  • Promoure celebracions litúrgiques en què puguin participar els educadors i alumnes que ho desitgin, i, en la mesura del possible, també els altres membres de la Comunitat Educativa.
  • Fomentar la participació de l’escola en les campanyes oficials de l’Església.
  • Orientar i acompanyar els alumnes vers els diversos serveis i moviments de l’Església diocesana perquè puguin esdevenir cristians compromesos.
  • Inserir la comunitat cristiana de l’escola i la seva acció evangelitzadora en la realitat pastoral de l’Església local.