Caràcter Propi

L’educació que es vol promoure, seguint els principis del Caràcter Propi, respon a la missió de l’església d’anunciar la “Bona Notícia”, és a dir, la intervenció transformadora de Déu en la història i la seva acció alliberadora. Com a Dominiques de la Presentació, treballem per a la formació de la joventut en un esperit de senzillesa, acollida, fidelitat i alegria en el servei. Mantenim una actitud oberta a tothom, sense discriminacions, i especialment als més necessitats tant en el camp de l’aprenentatge com en el de la marginació social o en dificultats econòmiques, familiars, afectives,….. Per això, la nostra tasca va encaminada a aconseguir la formació integral del alumnes d’acord a una concepció de l’home de la vida i del món.