Història de l’escola

A l’any 1905 diverses famílies de Reus van expressar a la Superiora del col·legi de la Presentació de Tarragona, la necessitat de fundar un col·legi d’internes a la nostra ciutat. El mossèn Recasens va començar aquest projecte. Les families de Rimage002eus van organitzar una comissió per expressar per escrit aquest desig a la Superiora General de la Presentació a Tours. Una de les famílies de Reus la representava la Sra. Maria Lamarca de Font de Rubinat. La Superiora va permetre iniciar els tràmits per al començament de les obres. Es va escollir un edifici al centre de la ciutat i el pla va ser obra de l’arquitecte Sr. Caselles. El col·legi es va obrir l’Octubre de 1906 i va rebre el nom de la Presentació, en record a la presentació de la Verge Maria al temple. La primera Superiora va ser Mère Margarite de la Croix. Aquesta va ser substituïda per la Mare Narcisa la qual va continuar els treballs per les millores de l’edifici. Fins el 1919 el Col·legi va disposar d’una capella interior. L’any 1923 van acabar la construcció d’una nova capella amb capacitat per a més alumnes, i va ser al 1933 quan les germanes van haver-se de secularitzar i moltes van tornar a França i d’altres van ser canviades de comunitat. Al 1936 van haver de marxar. En tornar, tres anys després, l’edifici estava en molt mal estat, però gràcies a l’ajut generós d’alguns reusencs, va ser possible la reconstrucció de la casa i es van reiniciar les classes amb la col·laboració de personal i dels preveres. Al 1956 es va celebrar els cinquanta anys de la inaguració del col·legi i es va fer un acte als jardins de l’escola on es va destapar una làpida conmemorativa. L’escola ha anat avançant i renovant-se poc a poc fins a l’actualitat, l’any 2006 va complir ja un segle d’existència, i desitgem que en pugui complir molts més!