Missió, visió i valors

MISSIÓ

El Col·legi La Presentació som una escola centenària, cristiana i oberta. Estem compromesos amb l’educació i oferim un ensenyament de qualitat.Com diu el nostre caràcter propi, la congregació de les germanes Dominiques de La Presentació treballem per a la formació de la joventut en un esperit de senzillesa, acollida, fidelitat i alegria en el servei.

L’educació que es vol promoure, seguint els principis del Caràcter Propi, respon a la missió de l’església d’anunciar la “Bona Notícia”, és a dir, la intervenció transformadora de Déu en la història i la seva acció alliberadora. 

Mantenim una actitud oberta a tothom, sense discriminacions, i especialment als més necessitats tant en el camp de l’aprenentatge com en el de la marginació social o en dificultats econòmiques, familiars, afectives… Per això, la nostra tasca va encaminada a aconseguir la formació integral del alumnes d’acord a una concepció de l’home, de la vida i del món.

És un centre on l’exigència acadèmica es combina amb l’estima, la cordialitat i amb els valors propis d’un cristianisme contemporani, per donar a l’alumne una formació intel·lectual i personal sòlida.

Presentem un projecte educatiu de qualitat centrat en les persones i integrat en la realitat social del nostre país i del món.

Som una escola que aprèn amb un equip docent compromès, implicat, il·lusionat i reflexiu, el qual incorpora les noves tecnologies com una eina més del procés d’aprenentatge dels infants i joves.

VISIÓ

El Col·legi La Presentació prioritza:

  • L’aprenentatge de llengües estrangeres per tal de esdevenir Escola Multilingüei això significa integrar l’ús de la llengua anglesa a totes les matèries.
  • Una educació compromesa en la dimensió social de la persona i en la contínua transformació de la societat per assolir alts nivells d’igualtat, justícia, sostenibilitat, solidaritat i pau.
  • Una atenció personalitzada a l’alumnat per acompanyar-lo en el seu creixement personal i emocional.
  • Una innovació pedagògica per a fomentar un aprenentatge significatiu i fer alumnes competents per esdevenir ciutadans del s.XXI

VALORS

Els valors que guien la nostra activitat educativa són:

De caràcter universal: pau, solidaritat, justícia i estimació i respecte pel medi ambient.

De caràcter social: participació, honestedat, respecte i tolerància.

Personals: empatia, assertivitat i sentit crític.