Composició del consell escolar del centre

La comissió electoral comunica a tots els membres de la comunitat educativa de l’escola que, un cop realitzades les eleccions i designats els representants dels diferents sectors, a partir del dia 15 de desembre de 2014 el consell escolar del centre estarà format per les persones següents:

 

 

 

Representants de la titularitat:

 1. Carme Solé Suqué
 2. Nieves Gregorio Román
 3. Angeles Garcia de la Iglesia

Representants dels professors:

 1. Anna Sirolla Juanpere
 2. Marta Guaita Esteruelas
 3. Misericòrdia Garrit Vega
 4. Paula Durán Calero

Representats dels pares d’alumnes:

 1. Agustí Miguel Carvajal
 2. Pilar Roig Llaveria
 3. M. Glòria Margalef Domingo

Representant de l’AMPA

 1. Joan Pere Torres Segura

Representants dels alumnes:

 1. Paula López Noguero
 2. Aida Mas Papió

Representant del personal d’administració i serveis:

 1. Antonieta Ventura