Escola multilingüe

Qui som i què fem ?

El col·legi La Presentació  vol  que el seu alumnat rebi una educació multilingüe que potenciï l’interès i el respecte per la diversitat cultural. Per això, fa uns anys vam començar a treballar, amb l’objectiu que el nostre alumnat acabi l’ESO tenint un cert domini, escrit i parlat, de tres llengües (català, castellà, anglès), amb l’opció d’una quarta llengua, si escullen l’optativa de l’alemany en la secundària.

Per caminar en aquesta línia de treball, progressivament, s’ha introduït l’anglès en l’Educació infantil. A l’Educació primària, es fan en anglès l’educació visual i plàstica i un tema de ciències naturals. L’alumnat de 5è i 6è fa una hora complementària en llengua anglesa, més a més de les 3 hores curriculars.

Ens hem inscrit al programa Auxiliars de Conversa.  És un programa internacional a través del qual disposem de persones joves natives angleses, les quals es dediquen a fer conversa amb alumnes en grups molt reduïts. Amb aquest programa garantim que tot l’alumnat des de 5è de primària fins a 4t d’ESO, cada setmana facin 30 minuts de conversa en anglès.

Volem que la llengua anglesa estigui present en totes les àrees de l’ESO i serveixi com una eina imprescindible de comunicació.

Estem molt il·lusionats i engrescats amb aquest projecte i, és per aquest motiu que esperem que sigui un ajut per al nostre alumnat, ja que vivim en una societat intercultural. Volem avançar-nos a les necessitats d’un món globalitzat en què el coneixement de llengües s’han de veure de veure com un recurs altament valorable per trobar feina en un futur