Organigrama

Equip directiu

Titular: Gna. Carme Solé
Directora: Antònia Garcia
Sotsdirectora: Roser Colea
Cap d’estudis:
– Ed. infantil-Ed. primària: Rosa M. Pons
– ESO: Inmaculada Rodríguez
Coordinació de Pastoral: Joan Masip
Coordinació pedagògica: Roser Colea

Coordinacions

Coordinació TIC/TAC: Álvaro Vargas
Coordinació FEAC: Mercè Pàmies
Coordinació LIC: Marta Grinyó
Coordinació psicopedagògica: Laura Sugrañes
Caps de departament – ESO: Humanístic: Montserrat BarberàCientífic-Tecnològic: Joan Masip  Expressió: Jesús Sáiz

Comissió d’atenció a la diversitat
Antònia Garcia, Roser Colea, Rosa M. Pons, Inmaculada Rodríguez i Laura Sugrañes

Coordinació AICLE– escola multilingüe: Belén Martín

Equip de pastoral

Gna. Conchi García, Gna. Ana Isabel Pérez, Antònia Garcia, Mossèn Marcus Vinicius Teixeira, Joan Masip,  Laura Sugrañes i Jèssica Miró.

Equip Tac

 Álvaro Vargas, Roser ColeaAntònia Garcia